Archivo diario: 14 febrero, 2013

EJERCICIOS SOBRE LA S / X

E…trategia e…citar e-cluir e…tructura e…pléndido
E…trechez e…tremecer e…tinguir a…fi…ia e…tropajo
he….aedro e….comulgar e….traoficial se….tuplicar e….pléndido
e….tremecer se….tilla he….ágono se….agesimal e…tenso
e…trechez e….traplano e…tremo e…citar e…tridente
e…ceso e…traño e…tímulo Apro-imado e-plorar
e-cavar e-acto e-cocer e-cusa e-hibir
e-torbar Au-iliar e-cabullirse Into-icar e-celente
Fle-ionar É-ito e-pectáculo e-aminar e-cultor

Deja un comentario

Archivado bajo EJERCICIOS LENGUA CASTELLANA

EJERCICIOS SOBRE G/ J

 

Extran-ero te—-er Produ-e afli—ir cru—ir
le—ión Gara—e —inete e—ercer Le—islativo
Alunia-e -eólogo Esco-er a-enda Foto-énico
Co-ió Corre-ir Ima-en Enco-er -énero
e-ército Mar-en Mensa-e Relo-ería Ori-en
Paisa-e Inteli-ente Carra-ería Corre-ir Ru-ir
Despe-e Fu-itivo Ali-erar Ti-eras Pluma-e
Presti-io Pasa-ero Pró-imo Ma-estad Apo-eo
Arbitra-e Re-ional Re-illa Reli-ión Fin-ir
Le-ía Pá-ina Ti-eras e-e Exi-encia
di-e a-eno Tra-imos Cora-e Ele-ir

Deja un comentario

Archivado bajo EJERCICIOS LENGUA CASTELLANA

EJERCICIOS SOBRE B/V

o-ser-ar a-sor-er octa-o ad-er-io -apor re-ancha
ca-er definiti-o o-tu-e -erter Pro-echo a-anzar
derri-ar estu-e recu-ierto sil-ar mori-undo Atre-erse
re-ol-er a-ismo depresi-o ali-io so-er-ia Re-ote
por-enir a-ono apro-echar al-oroto ne-era a-ogado
decisi-o apro-é hu-o pro-ocar di-erso Hir-ió
-ulnerable a-andonar andu-iera pre-isto con-iene Preca-er
sor-er contu-o síla-a -ené-olo -alioso Atri-uyó
di-agar í-amos a-ordar -enefactor a-usi-o Ser-ía
De-eres Mo-ilidad Prohi.-ir Her-í-oro Hu-iera Conci-o
Sa-íamos bre-e Des-ocar Conser-á-amos Juga-a Sal-ar

Deja un comentario

Archivado bajo EJERCICIOS LENGUA CASTELLANA

DIPTONGOS, HIATOS Y TRIPTONGOS.

Realiza los siguientes pasos:

1) Coloca la tilde donde sea necesario.

2) Separa por sílabas cada una de estas palabras.

3) Sitúa en su columna la palabra correspondiente. En caso de que algún término tenga más de un diptongo o hiato, subraya el caso concreto.

AEREO

ACARICIEIS

 

TRAERIA

AVERIGÜEIS

DIRIAIS

DIGAIS

VEAIS

LEES

LEO

CALLAOS

REY

HEROE

HEROÍNA

SEPAIS

MEDIO

HACIAMOS

MUEVO

SEIS

CUAL

PASEO

TRAIDO

TRAIDOR

GUARDIA

DEJASTEIS

BUEY

VIDEO

LUIS

AUXILIO

GUIA

IDONEO

HABRIAIS

TEMIERON

REIAIS

FRAGILMENTE

LIBRERIA

LEON

PROHIBE

CREEME

GRUA

HUESPED

DESTRUI

FUE

VIUDA

RAIZ

DIPTONGOS

HIATOS

TRIPTONGOS

Deja un comentario

Archivado bajo EJERCICIOS LENGUA CASTELLANA